Haberler

7. ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU

Performans Yönetimi ve Yazılım Mühendisliğinde Otomatik Bellek Yönetim

28 Ağustos 2013 : Ege Ünv. Kültür ve Sanat Amfisi, Yazilim Tasarimi.

Bildiride otomatik bellek yönetimi, bellek çöp toplama ve yazılım mühendisliğinin bilgi teknolojileri metodolojilerinden Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüp-hanesi (ITIL) ve Yetenek Olgunluk Model Entegras-yonu (CMMI) ile olan bağlantıları ele alınmaktadır. Bu bildiride ayrıca, dünyada yazılım mühendisliğinin bir dalı olarak kabul görmüş fakat Türkiye’de gerek akademik gerekse yazılım sektöründe henüz pek uygulanmayan “Yazılım Performans Mühendisliği” konusu ele alınmıştır.

« Tüm Haberler
15.05.2014